dimecres, de maig 04, 2005

Amb aquesta intervenció iniciem el blog. Una primera observació per als profes de valencià: recordeu que el mes de març es va celebrar a Alacant el I Simposi de Professors de Valencià d'EM. Hui se n'aproven les conclusions i aviat s'enviaran als participants perquè facen les esmenes convenients. Confiem que la Universitat d'Alacant posarà els mitjans per establir mecanismes de comunicació perllongada entre el professorat, de manera que s'establesca el grup de treball estable que s'acordà establir durant el Simposi.